انتصاب مدیر امور سرمایه انسانی و بازرگانی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

 

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، سعید رسولی از جوانان بومی و شاغل در شرکت به عنوان مدیر امور سرمایه انسانی و بازرگانی شرکت منصوب شد.

 

 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید