برگزاري دوره TPX  در نيروگاه زاگرس كوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر،  از تاریخ 99/12/03 لغایت  99/12/06 به مدت 4 روزدوره آموزشی  TPX توسط دکتر علي حري و جهت آموزش همکاران گروه ابزار دقيق  امور تعميرات برگزار گردید.

 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید