رکوردشکنی تولید و ثبت آمادگی واحدهای نیروگاه زاگرس کوثر در بهمن ماه 1398

بنابه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر با همت تمامی پرسنل خود موفق به کسب دستاوردهای ذیل در بهمن ماه 1398 گردید:

 

  • افزایش 8.5% تولید نسبت به پیش بینی بهمن 1398
  • افزایش 1.5% آمادگی نسبت به بهمن 1397
  • افزایش 0.5 % آمادگی تولید نسبت به پیش بینی بهمن 1398
  • ثبت رکورد آمادگی تولید در بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سنوات گذشته
  • ثبت رکورد میانگین آمادگی قابل استحصال هر واحد در هر ساعت به میزان 145.1 مگاوات ( نسبت به مدت مشابه در سنوات گذشته)
  • افزایش 1% میانگین آمادگی قابل استحصال هر واحد در هر ساعت نسبت به سال گذشته

 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید