طی مراسمی از نفرات برتر ایمنی شش ماهه نخست سال 1398 نیروگاه زاگرس کوثر تجلیل بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، در مراسمی که به همت کمیته ایمنی نیروگاه زاگرس کوثر و با حضور مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس عباسی برگزار گردید از نفرات برتر ایمنی شش ماهه نخست سال 1398 با اهدای لوح سپاس و هدایایی تقدیر و قدردانی بعمل آمد.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید