دومین مرحله حسابرسی داخلی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر صورت پذیرفت

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، دومین مرحله حسابرسی داخلی شرکت توسط حسابرسین محترم سازمان اقتصادی کوثرو حسابرسی عملیاتی شرکت توسط موسسه مفید راهبر در آبان ماه انجام پذیرفت.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید