تقدیر از نفرات برتر ایمنی نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، مراسم تقدیر از از نفرات برتر ایمنی نیروگاه زاگرس کوثر با حضور مهندس حیدر عباسی مدیرعامل شرکت برگزار شد.

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره در ابتدای این جلسه طی سخنانی از تلاش کارکنان انتخاب شده توسط واحد HSE در زمینه رعایت مسائل ایمنی، تقدیر و از زحمات یکسال گذشته همکاران HSE نیزقدردانی نمود.
در پایان به نفرات برتر ایمنی لوح سپاس و هدایایی اهدا گردید.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید