تست و آزمایش سیستم فومینگ مخازن سوخت نیروگاه زاگرس کوثر

سیستم فومینگ مخازن گازوئیل نیروگاه زاگرس کوثر توسط سیستم فوم دوزینگ تست و آزمایش آن انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، مهندس سجاد قاسمی زاده مسئول ایمنی و آتش نشانی نیروگاه گفت: به منظور اطمینان از صحت عملکرد سیستم اطفاء حریق مخازن گازوئیل نیروگاه، عملیات اطفاء حریق به وسیله ی تجهیزات تزریق فوم و کولینگ مخازن با موفقیت انجام شد.

وي افزود: این عملیات با حضور نیروهای بهره برداری، Hse، حراست مرکز انجام شد و پرسنل با عملکرد این سیستم آشنا و به صورت عملی، اطفاء حریق مخازن را آموزش دیدند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید