تقدیر از رئیس اداره ایمنی ، بهداشت و محیط زیست نیروگاه زاگرس کوثر توسط شبکه بهداشت شهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، دکتر علیرضا طلوعی رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه با اهدای لوح تقدیر از زحمات مهندس سجاد قاسمی زاده رئیس اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست نیروگاه زاگرس کوثر تقدیر بعمل آورد.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید