تقدیر از کارگران نمونه سال 97 نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، در روز یکشنبه مورخ 15/02/1398 طی مراسمی از کارگران نمونه واحد های مختلف نیروگاه، تقدیر و قدردانی بعمل آمد. در این مراسم مهندس حیدر عباسی مدیرعامل شرکت ضمن تبریک روز کارگر به همکاران، ضمن بیان نقش و اهمیت کارگر در مجموعه از زحمات تمامی همکارانی که در سال گذشته موجب کسب رتبه  های برتر تولید و سایر شاخص های تولید و آمادگی شده بودند قدردانی نمودند.
 

در ادامه مراسم از همکاران زیر با اهدای تندیس و هدایا تقدیر بعمل آمد:
امور بهره برداری آقایان:حمید خاموشی، فرزاد حاتمی حاجی آبادی و رسول دهنوی
 امور تعمیرات آقایان:روح اله گرامی گیلان، امین شیرزادی و علی میرزا پیری
 امور دفتر مهندسی و برنامه ریزی: آقای محمدمهدی امیری
It  و معاونت توسعه منابع و پشتیبانی: آقای محسن پاکقدم
 واحد حفاظت فیزیکی: آقای علی عبدالملکی

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید