مشارکت مدیرعامل و کارکنان شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر در انتخابات ۱۴۰۲

در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری مدیرعامل وکارکنان شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، آرای خود را به صندوق سیار اخذ رای واریز کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر،  در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری مدیرعامل وکارکنان شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، آرای خود را به صندوق سیار اخذ رای  واریز کردند.
 واحد سیار و صندوق رای  به منظور اخذ آرای کارکنان این نیروگاه برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، روز جمعه ۱۱ اسفند ماه در محل این شرکت حضور یافت و به جمع آوری آرای کارکنان پرداخت.
در این دوره از انتخابات هم به مانند دوره های پیشین، واحد سیار صندوق اخذ رای، با حضور در نیروگاه زاگرس کوثر، آرای کارکنان حاضر در نیروگاه را دریافت نمود.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید