بازدید فرماندار کرمانشاه از نیروگاه زاگرس کوثر

صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/08/11دکتر زنگنه فرماندار شهرستان کرمانشاه و هیأت همره  با حضور در محل نیروگاه زاگرس کوثر با مدیرعامل دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، دکتر رحیمی زنگنه فرماندار شهرستان کرمانشاه در این دیدار ضمن تبریک به مناسبت تصدی پست مدیرعاملی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر توسط مهندس محمدرضا صادقی ، برای ایشان و پرسنل مجموعه نیروگاه زاگرس کوثر آرزوی موفقیت نمودند و در صحبت های خود تأکید نمودند از تمام توان استان برای کمک  به تسهیل روند اجرای پروژه طرح توسعه نیروگاه استفاده خواهد شد.
در ادامه این بازدید، حاضرین با حضور در محوله نیروگاه از فعالیت پرسنل نیروگاه زاگرس کوثر در جهت پایداری شبکه برق کشور بازدید بعمل آوردند.

 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید