همت والای خیرین و نیکوکاران نیروگاه زاگرس کوثر برای کمک به نیازمندان

همت والای خیرین و نیکوکاران نیروگاه زاگرس کوثر برای کمک به نیازمندان
با همت جمعی از پرسنل خیر نیروگاه زاگرس کوثر، مرکز نیکوکاری کوثر راه اندازی شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر با همت جمعی از پرسنل نیروگاه زاگرس کوثر، مرکز نیکوکاری کوثر تحت نظارت کمیته امام خمینی استان کرمانشاه افتتاح شد. مدیر اجرایی مرکز نیکوکاری کوثر ضمن تقدیر از نیت خیرخواهانه پرسنل نیروگاه اظهار داشت: در گذشته اقدامات خیرخواهانه همکاران شرکت بصورت غیرمتمرکز و بدون سازماندهی انجام میگرفت که طی جلساتی که همکاران خیر شرکت برگزار کردند تصمیم بر این شد که فعالیت های خیرخواهانه شرکت بصورت سازمان یافته و با استعلام از مرجعی باشد که وضعیت نیازمندی که قرار است از وی حمایت شود را تایید کنند. در نهایت تصمیم بر تاسیس مرکز نیکوکاری تحت پوشش کمیته امداد گرفته شد و پس از طی نمودن مقدمات کارسرانجام این مهم انجام پذیرفت. وی درپایان به این موضوع اشاره داشت که در حوادثی که در گذشته رخ داده بود مانند زلزله سرپل و سیل خرم آباد، پرسنل نیروگاه جزو اولین نفراتی بودندکه بصورت خودجوش در محل واقعه حاضر میشدند و به کمک هموطنان خود می شتافتند.
 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید