جمعی از مدیران شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر با حضور در هلدینگ انرژی کوثر صبا، به نمایندگی از پرسنل شرکت از زحمات جناب آقای دکتر جعفری تقدیر و قدردانی نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر:مدیرعامل، مدیرحراست و مدیر روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر با حضور در هلدینگ صبا کوثر از جناب آقای دکتر محمد جعفری اناری بابت زحماتی که در طول تصدی ۴ سال مدیریت عاملی نیروگاه زاگرس کوثر کشیدند قدردانی بعمل آوردند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید