سروده ای زیبا از حاج خلیل رستمی

    "طنین بال فرشته "
شب قدر است و زمین پراز طنین بال فرشته ،
و آیه های روشن رحمت ، راه رشدو رستگاری را چراغانی کرده اند.

آسمان پر از تکرار ترنم توحید است ، و فرشتگان مهربانتر از نسیم و آب وآینه، پر گشوده اند،  تا تجلی عروس حضرت قرآن را صمیمانه بر سینه صافی دلان نقاشی کنند.

دروازه آسمان تا خدا بازاست
و خدا از رگ روحمان نزدیکتر.
ملایک به استقبال میهمانان حضرت دوست آغوش رحمت گشوده اند...
 ادب حضور دراین ضیافت  ، شکسته دلی و تضرع و چشم اشکبار است ودست توسل به دامن مسند نشینان بارگاه ولایت عشق که آبرو مندان حریم کبریایند ...

در این سیر آسمانی و سفر روحانی و سلوک معنوی ،
ماخاک نشینان از پای افتاده و پرشکسته را نیز به دعایی مخلصانه یاد کن...

دلت هزاربار شکسته تر از فرق شکافته مولای مروت ومردانگی
 وآهت  هزاران سال سوزان تراز قلب عقیله عاطفه و عفت ،
 واشکت روان تراز فرات فاصله های عطش و مشک پاره سقای تشنه دشت شهادت و شفاعت باد...

پراز آیینه ی توحیدم امشب
تجِلی خانهء خورشیدم امشب
شبستان نیازم گرم راز است
سرا پای وجودم در نماز است

ناب ترین زلال معرفت گوارای وجودت باد.
ملتمس دعای ویژه شما
            خلیل رستمی

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید