طی مراسمی از تیم ها و نفرات برتر شرکت کننده در مسابقات گرامیداشت دهه مبارک فجر تقدیر بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر در این مراسم که به همت واحد ر.بط عمومی و کمیته ورزش نیروگاه زاگرس کوثر برگزار گردید ابتدا  جناب آقای مهندس روح الله گرامی مدیرعامل شرکت از زحمات کمیته ورزش نیروگاه تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

و اظهار داشت که هماهنگی میان اعضای کمیته با همکاران نیروگاه موجب برگزاری بهتر و با شکوه تر مسابقات و مراسمات ورزشی در شرکت می گردد. نایب رئیس هیأت مدیره از تمامی همکارانی که در مراسمات و مسابقات دهه مبارک فجر شرکت کرده بودند تقدیر و تشکر بعمل آوردند و اظهار داشتند در مسابقات دهه مبارک فجر سال جاری رکورد مشارکت همکاران با حضور حداکثری در مسابقات شکسته شد.

این در حالیست که برخی از مسابقات مانند دارت آقایان، تیراندازی بانوان و دو و میدانی برای اولین بار در سطح نیروگاه برگزار می گردید.

همچنین مهندس میثم عباسی به عنوان نماینده مدیرعامل در کمیته ورزش نیروگاه اظهار داشتند که مقرر شده از درون مسابقات برگزار شده تیم های ورزشی ایجاد و بزودی با فراهم نمودن مقدمات در مسابقات استانی و  کشوری شرکت نماییم.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید