همایش روز درختکاری در نیروگاه زاگرس کوثر کرمانشاه برگزار گردید

         به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، به مناسبت روز درختکاری، تعدادی نهال مثمر توسط مدیران شرکت در فضای پیش بینی شده نیروگاه غرس گردید.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید