برگزاری کارگاه آموزشی MINI PLC LOGO

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر ،کارگاه آموزشی  MINI PLC LOGO در محل نیروگاه درحال برگزاری می باشد.

طبق تقویم آموزشی نیروگاه روزهای سه شنبه وچهارشنبه هفته آینده 10 و 11 مردادماه کارگاه  SL7  200  برگزارخواهدشد.
همچنین کارگاه های بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید