برگزاری دوره های آموزشی اصول بالانس - دبی سنجی و صحت سنجی در نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی نیروگاه زاگرس کوثر دوره های آموزشی اصول بالانس - دبی سنجی و صحت سنجی در سالن جلسات ساختمان مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر برگزار گردید.

تدرس این دوره که سه روز به طول انجامد را دکتر الیاس علیمردانی بر عهده داشتند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید