در قالب بازدید استاد محور دانشجویان دانشگاه ایلام از نیروگاه زاگرس کوثر بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، مطابق با هماهنگی های بعمل آمده ریاست دانشگاه ایلام با واحد آموزش نیروگاه زاگرس کوثر،  دانشجویان دانشگاه ایلام "در قالب بازدید استاد محور"  در تاریخ 19 آبان ماه از قسمت های مختلف نیروگاه زاگرس کوثر بازدید نمودند.

در طی این بازدید دانشجویان همراه با اساتید دانشگاه ایلام ، با مسئولان نیروگاه زاگرس کوثر دیدار و مراحل تولید برق را از نزدیک مشاهده نمودند.

در این بازدید مهندس شهرام کرمی کارشناس دفتر فنی و مهندسی مکانیک نیروگاه، در خصوص نحوه عملکرد توریبن توضیحاتی ارائه داد.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید