دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه از نیروگاه زاگرس کوثر بازدید بعمل آوردند.

یک گروه ۲۰ نفری از دانشجویان گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی کرمانشاه از نیروگاه زاگرس کوثر بازدید کردند.
به گزازش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، در این بازدید دانشجویان از قسمت‌های مختلف نیروگاه مانند توربین ها، ژنراتور، بویلر و کندانسور نیروگاه بازدید کردند و همچنین سیستمهای کنترل فرکانس و ولتاژ نیروگاه نیز مورد آنالیز و بازدید دانشجویان قرار گرفت.
دکتر محمد مهدی امیری، کارشناس مسئول دفتر فنی نیروگاه زاگرس کوثر ضمن ارائه نکات و مطالب آموزشی به دانشجویان، در طول بازدید از محل نیروگاه نیز به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید