برگزاری دوره قانون کار و تامین اجتماعی در نیروگاه زاگرس کوثر


به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، دوره آموزشی قانون کار و تأمین اجتماعی روز سه شنبه مورخ 31 خرداد 1401 در سالن جلسات شهید سلیمانی نیروگاه زاگرس کوثر برگزار گردید. دوره مذکور طی دو روز و به مدت 8 ساعت به منظور آموزش پرسنل منابع انسانی، امور مالی و بازرگانی شرکت برگزار می گردد.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید