جلسه پرسش و پاسخ پرسنل نیروگاه زاگرس کوثر با نمایندگان بیمه دی

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، جلسه ای با موضعیت بررسی مشکلات و پاسخ گویی به سوالات پرسنل نیروگاه زاگرس کوثر با حضور مدیران و نمایندگان بیمه دی استان کرمانشاه و شرکت ایمن آسایش کوثر در محل نیروگاه برگزار گردید

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید