صعود آقای ایوب محمودی از پرسنل و تیم اعضای کوهنوردی نیروگاه زاگرس کوثربه قله دماوند

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر،

آقای ایوب محمودی از پرسنل و اعضای تیم کوهنوردی نیروگاه زاگرس کوثردر تاریخ 13 اسفند ماه 1397 موفق به صعود به قله دماوند از جبهه جنوبی و در شرایط دمایی منفی 41 درجه گردید. کسب این موفقیت را به ایشان و تیم کوهنوردی نیروگاه زاگرس کوثر تبریک عرض می نمائیم.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید