طی مراسمی از نفرات برتر شرکت کننده در مسابقات گرامیداشت 7مهر - روز ایمنی و آتش نشانی تقدیر بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر در این مراسم که به همت  کمیته ورزش نیروگاه زاگرس کوثر برگزار گردید ابتدا  جناب آقای مهندس روح الله گرامی مدیرعامل شرکت از زحمات کمیته ورزش نیروگاه تقدیر و تشکر بعمل آوردند و اظهار داشت که هماهنگی میان اعضای کمیته با همکاران نیروگاه موجب برگزاری بهتر و با شکوه تر مسابقات و مراسمات ورزشی در شرکت می گردد. نایب رئیس هیأت مدیره از تمامی همکارانی که در مراسمات و مسابقات گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشانی شرکت کرده بودند تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

همچنین مهندس میثم عباسی به عنوان نماینده مدیرعامل در کمیته ورزش نیروگاه اظهار داشتند که مسابقات برگزار شده حکم انتخابی تیم نیروگاه را داشته است و نفرات برتر بعنوان تیم نیروگاه زاگرس کوثر در مسابقات استانی و  کشوری شرکت می نمایند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید