صعود تعدادی از پرسنل نیروگاه زاگرس کوثر به قله دماوند

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، آقایان یونس دولتی جلیلیان و برومند خسروی به نمایندگی از سایر پرسنل زحمتکش نیروگاه زاگرس کوثر به قله دماوند صعود کردند.این صعود که در روز 15 شهریور ماه و رأس ساعت 8 صبح آغاز گردید به مدت 2 روز به طول انجامید.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید