تیم دوچرخه سواری نیروگاه زاگرس کوثر کرمانشاه مقام دوم تیمی مسابقات دوچرخه سواری جایزه بزرگ کشور را کسب نمود.

تیم دوچرخه سواری نیروگاه زاگرس کوثر کرمانشاه مقام دوم تیمی مسابقات دوچرخه سواری جایزه بزرگ کشور را کسب نمود.
به گزارش روابط عمومی هیات دوچرخه سواری استان کرمانشاه تیم دوچرخه سواری استان کرمانشاه که در چهارمین مرحله از مسابقات جایزه بزرگ کشوری با نام و حمایت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت نموده بود توانست با یک طلا و دو نقره ای که علیرضا شیری کسب نمود، مقام دوم تیمی این دوره از مسابقات را کسب نماید.
رده بندی نهایی این دوره از مسابقات به شرح ذیل می باشد:
۱_ هیات دوچرخه سواری استان خراسان رضوی
۲_ نیروگاه زاگرس کوثر کرمانشاه
۳_ هیات دوچرخه سواری استان کرمان

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید