برگزاری جلسه هماهنگی همایش بزرگ دوچرخه سواری نیروگاه زاگرس کوثر

جلسه هماهنگی همایش بزرگ دوچرخه سواری روز چهارشنبه در سالن جلسات نیروگاه زاگرس کوثر برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر صبح روز دوشنبه مورخ 7 تیر ماه1400 جلسه هماهنگی همایش دوچرخه سواری با حضور اعضای هیات دوچرخه سواری استان کرمانشاه،استاد سیامک ادبی و همچنین روابط عمومی و اعضای کمیته ورزش نیروگاه زاگرس کوثر در سالن جلسات شهید قاسم سلیمانی نیروگاه برگزار گردید.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید