برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی پرسنل حفاظت فیزیکی

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، در مسابقاتی که تحت عنوان آمادگی جسمانی پرسنل حفاظت فیزیکی و با حضور جمعی از پرسنل حفاظت فیزیکی نیروگاه زاگرس کوثر در روز شنبه مورخ 1399/06/29  برگزار گردید افراد ذیل موفق به کسب عناوین برتر شدند:

در پایان به نفرات برتر جوایزی به رسم یادبود اهدا گردید.

  1. محمد حامد حسنکار(نفر اول)
  2. حمید نصرتی(نفر دوم)
  3. داور فلاحی و فردین نیازی (بصورت مشترک سوم)

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید