افزایش ۲۲ درصدی سود بزاگرس در بازار سرمایه

به گزارش واحد امور سهام شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر؛ این شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ رشد ۲۲ درصدی به نسبت سال قبل، معادل ۶۴۳،۳۱۷ میلیون ریال سود خالص داشته است. نماد سال مالی سرمایه (میلیون ریال) بزاگرس ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ ۳،۰۰۰،۰۰۰ سود محقق شده هر سهم (ریال) سودمحقق شده هر سهم دوره مشابه سال قبل درصد تغییر ۲۱۴ ۱۷۶ ۲۲%+ لازم به ذکر است با وجود عدم …
ادامه مطلب

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید