پایان تعمیرات دوره ای نیروگاه زاگرس کوثر و پایداری تولید در شبکه سراسری برق کشور

پایان تعمیرات دوره ای نیروگاه زاگرس کوثر و پایداری تولید در شبکه سراسری برق کشور
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، بازدید و تعمیرات پیشگیرانه واحد های تولید انرژی نیروگاه زاگرس کوثر متناسب با ساعت کارکرد هر واحدقبل از شروع پیک تابستان انجام گردید. مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر در این خصوص اظهار داشت: با هدف کسب آمادگی لازم واحدها برای تأمین بار شبکه سراسری برق کشور و کمک به پایداری و استمرار تولید برق در پیک سال بعد بازدید هر …
ادامه مطلب

انجام بازدید دوره ای 4000UH واحد 2 نیروگاه زاگرس کوثر

انجام بازدید دوره ای 4000UH واحد 2 نیروگاه زاگرس کوثر
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، بازدید از تجهیزات و مسیر داغ توبوژنراتور واحد 2 نیروگاه زاگرس کوثر مطابق با چک لیست های مربوطه در مدت زمان پیش بینی شده در هفته دوم فروردین 1403 برگزار گردید. پس از بازدید بعمل آمده از وضعیت فیلترهای ورودی هوا، با توجه به آلودگی شدید هوا در سال گذشته، نهایتاً تعداد 480 عدد از فیلترهای ورودی هوا نیز تعویض گردید. در پایان …
ادامه مطلب

برگزاری دوره های آموزشی اصول بالانس - دبی سنجی و صحت سنجی در نیروگاه زاگرس کوثر

برگزاری دوره های آموزشی اصول بالانس - دبی سنجی و صحت سنجی در نیروگاه زاگرس کوثر
به گزارش روابط عمومی نیروگاه زاگرس کوثر دوره های آموزشی اصول بالانس - دبی سنجی و صحت سنجی در سالن جلسات ساختمان مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر برگزار گردید. تدرس این دوره که سه روز به طول انجامد را دکتر الیاس علیمردانی بر عهده داشتند.
ادامه مطلب

انجام بازدید دوره ای 12000UH واحد 4 نیروگاه زاگرس کوثر

انجام بازدید دوره ای 12000UH واحد 4 نیروگاه زاگرس کوثر
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، بازدید از تجهیزات و مسیر داغ توبوژنراتور واحد 4 نیروگاه زاگرس کوثر مطابق با چک لیست های مربوطه در مدت زمان پیش بینی شده در روزهای پنجشنبه و جمعه  (21 و22 مهر 1401) برگزار گردید. پس از بازدید بعمل آمده از وضعیت فیلترهای ورودی هوا، با توجه به آلودگی شدید هوا در سال جاری، نهایتاً تعداد 480 عدد از فیلترهای ورودی …
ادامه مطلب

به منظور بررسی کیفیت گاز مصرفی نیروگاه جلسه مدیران شرکت گاز استان کرمانشاه با مدیران نیروگاه زاگرس کوثر برگزار شد

به منظور بررسی کیفیت گاز مصرفی نیروگاه جلسه مدیران شرکت گاز استان کرمانشاه با مدیران نیروگاه زاگرس کوثر برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، در جلسه ای که روز دوشنبه مورخ 30 خرداد 1400 در سالن جلسات شهید سلیمانی نیروگاه زاگرس کوثر برگزار گردید مشکلات ایستگاه گاز نیروگاه زاگرس کوثر مورد بررسی قرار گرفت.
ادامه مطلب

رفع نشتی کولر شماره یک ژنراتور واحد سه نیروگاه زاگرس کوثر

رفع نشتی کولر شماره یک ژنراتور واحد سه نیروگاه زاگرس کوثر
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر،رفع نشتی کولر شماره یک ژنراتور واحد سه نیروگاه که بیش از ۳۶ ساعت نیاز به انجام اقدامات تعمیراتی داشت، با تلاش بی وقفه همکاران امور فنی و تعمیرات نیروگاه در کمتر از ۸ ساعت به پایان رسید.
ادامه مطلب

دیدار صمیمی و جلسه پرسش و پاسخ مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر با پرسنل امور تعمیرات

دیدار صمیمی و جلسه پرسش و پاسخ مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر با پرسنل امور تعمیرات
توجه به دغدقه های مادی و معنوی نیروی انسانی و تعامل و رسیدگی به مسائل مختلف سازمانی، معیشتی، همچنین حضور مدیران در کنار سایر کارکنان به عنوان پشتوانه، یکی از موفقیت های هر سازمانی محسوب می گردد. به همین سبب مدیرعامل محترم شرکت میدیرت تولید برق زاگرس کوثر با حضور خود در بین همکاران امور تعمیرات جلسه پرسش و پاسخ و رسیدگی به امور ایشان را برگزار نمودند. به گزارش …
ادامه مطلب

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید