پایان تعمیرات دوره ای نیروگاه زاگرس کوثر و پایداری تولید در شبکه سراسری برق کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، بازدید و تعمیرات پیشگیرانه واحد های تولید انرژی نیروگاه زاگرس کوثر متناسب با ساعت کارکرد هر واحدقبل از شروع پیک تابستان انجام گردید.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر در این خصوص اظهار داشت: با هدف کسب آمادگی لازم واحدها برای تأمین بار شبکه سراسری برق کشور و کمک به پایداری و استمرار تولید برق در پیک سال بعد بازدید هر 4 واحد گازی نیروگاه زاگرس کوثر به مدت 2 ماه (از اسفند 1402 لغایت فروردین 1403) توسط متخصصان توانمند این نیروگاه انجام شد.

محمدرضا صادقی در ادامه افزود: با انجام به موقع تعمیرات پیش بینی شده و پیشگیرانه به میزان قابل توجهی افزایش طول عمر تجهیزات، کاهش معایب سیستم، کاهش حوادث غیر مترقبه و در نهایت تولیدی پایدار و حداکثری را شاهد خواهیم بود. 

 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید