انجام بازدید دوره ای 4000UH واحد 2 نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، بازدید از تجهیزات و مسیر داغ توبوژنراتور واحد 2 نیروگاه زاگرس کوثر مطابق با چک لیست های مربوطه در مدت زمان پیش بینی شده در هفته دوم فروردین 1403 برگزار گردید.

پس از بازدید بعمل آمده از وضعیت فیلترهای ورودی هوا، با توجه به آلودگی شدید هوا در سال گذشته، نهایتاً تعداد 480 عدد از فیلترهای ورودی هوا نیز تعویض گردید.

در پایان نیز به منظور بالابردن راندمان تولید انرژی در زمان پیک مصرف برق، تمامی پدهای سلولزی مربوط به سیستم خنک کننده هوا (مدیا) واحد 2 نیز توسط پرسنل اداره تعمیرات نیروگاه زاگرس کوثر تعویض گردید.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید