رفع نشتی کولر شماره یک ژنراتور واحد سه نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر،رفع نشتی کولر شماره یک ژنراتور واحد سه نیروگاه که بیش از ۳۶ ساعت نیاز به انجام اقدامات تعمیراتی داشت، با تلاش بی وقفه همکاران امور فنی و تعمیرات نیروگاه در کمتر از ۸ ساعت به پایان رسید.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید