انتصاب مهندس مجید کرانی بعنوان سرپرست امور تعمیرات نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، طی حکمی که در روز چهارشنبه مورخ 1399/07/23 توسط مهندس گرامی مدیرعامل محترم شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر صادر گردید، مهندس مجید کرانی به سمت "سرپرست امور تعمیرات شرکت" منصوب گردید.

مهندس مجید کرانی پیش تر در پست رئیس اداره ابزار دقیق نیروگاه مشغول به فعالیت بودند.

روابط عمومی شرکت نیز ضمن عرض تبریک به مهندس مجید کرانی، به نمایندگی از طرف تمامی همکاران برای ایشان در پست جدید آرزوی موفقیت را دارند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید