برگزاری ارزیابی هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، طی روز های 28و 29و 30 بهمن ماه 1402 شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر در هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت با حضور جناب آقای بهرام مختاری به عنوان ارزیاب ارشد، آقایان بهروز ترکمان مطلق و محسن صیادی به عنوان ارزیاب  و آقای ارسلان واسلی زاده به عنوان پایشگر مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بازدید ارزیابان محترم از تمام بخش های شرکت بازدید بعمل آوردند و معیار های 9 گانه تعالی، نتایج و 32 زیر معیار را در قالب جاری بودن در شرکت مورد ارزیابی قرار دادند. در پایان در جلسه ی اختتامیه ارزیابان از تلاش تمام پرسنل شرکت و اعضا کمیته راهبری و روند رو به بهبود شرکت ابراز خوشحالی نمودند.

لازم به توضیح است که شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر در دوره قبل موفق به اخذ تقدیرنامه سه ستاره شده بود.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید