برگزاری جلسه پیرامون آمادگی جهت فرایند ارزیابی هفتمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، در راستای آمادگی بیشتر مدیران و مسئولین بخش ها جهت برگزاری فرایند ارزیابی هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت بصورت هفتگی در سالن جلسات نیروگاه برگزار می گردد. در این جلسات پیرامون فرایند ارزیابی ، نقشه ی استراتژیک شرکت و جاری سازی استراتژی ها در تمام سطوح سازمانی، ارزش های سازمانی شرکت و خط مشی شرکت صحبت و هم اندیشی می گردد.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید