برگزاری جلسه ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت در شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر ، جلسه ششمین دوره ارزیابی جایزه ملی‌‌ تعالی و پیشرفت در روز های چهار شنبه و پنج شنبه  ۲۵ و ۲۶ خرداد   سال ۱۴۰۱ با حضور ارزیابان دبیر خانه جایزه ملی تعالی ، مدیرعامل، مدیران و کارشناسان واحد های مختلف نیروگاه برگزار شد.
طی فرآیند ارزیابی، مدیران و کارشناسان  مستندات و توضیحات لازم درخصوص جاری سازی مدل تعالی ارائه کردند.
در ادامه ارزیابان ضمن حضور در بخش های مختلف نیروگاه  از نزدیک در جریان فر آیند ها قرار گرفتند.لازم به ذکر است شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر  در سال گذشته موفق به کسب تقدیر نامه در سطح دو ستاره از مرکز تعالی و پیشرفت شده است.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید