کسب ” تقدیرنامه 2 ستاره ” در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، این شرکت در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت که در اردیبهشت ماه 1400از طریق ویدیو کنفرانس  برگزار شد، پس از طی مراحل ارزیابی توسط ارزیابان و بررسی در کمیته علمی و داوری دبیرخانه جایزه با جهش یک پله ­ای موفق به کسب «تقدیرنامه 2 ستاره» گردید.

این شرکت توانسته است در سال 1398گواهی نامه یک ستاره را دریافت نماید و با همت، همراهی و پیگیری تمامی پرسنل در سال 1399موفق به کسب تقدیرنامه 2 ستاره گردید.

روح الله گرامی مدیرعامل شرکت درباره دستاوردهای حاصل از کسب این جایزه بیان کرد: دریافت این گواهی و به عبارتی اقدامات صورت گرفته برای کسب جایزه ملی تعالی و پیشرفت باعث شده تا در تمامی واحدهای شرکت، فرآیندها باز‌مهندسی شده و نواحی رشد و ارتقاء به صورت پروژه ‌ها و اقدامات بهبود تعریف شود.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید