افزایش ۲۲ درصدی سود بزاگرس در بازار سرمایه

به گزارش واحد امور سهام شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر؛ این شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ رشد ۲۲ درصدی به نسبت سال قبل، معادل ۶۴۳،۳۱۷ میلیون ریال سود خالص داشته است.

نمادسال مالیسرمایه (میلیون ریال)
بزاگرس۲۹/۱۲/۱۳۹۸۳،۰۰۰،۰۰۰
سود محقق شده هر سهم (ریال)سودمحقق شده هر سهم دوره مشابه سال قبلدرصد تغییر
۲۱۴۱۷۶۲۲%+

لازم به ذکر است با وجود عدم تغییر نرخ فروش برق در سال گذشته که باعث کاهش ۱۳ درصدی سود عملیاتی این شرکت شده، نهایتا درآمدهای عملیاتی محقق شده به ۱،۴۶۵ میلیارد ریال رسیده است.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید