بازدید معاونین سازمان اقتصادی کوثر از نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، جناب آقای دکتر رحمتی قائم مقام مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر و جناب آقای  دکتر وکیلی معاون برنامه ریزی اقتصادی سازمان به همراه دکتر جعفری مدیرعامل شرکت مالک در روز جمعه مورخ 14 تیرماه ضمن بازدید از نیروگاه ، از روند فعالیت های شرکت و همچنین فرآیند بهره برداری تجاری از سیستم خنک کن هوای ورودی توربین گاز دو واحد گازی نیروگاه زاگرس کوثر کرمانشاه بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید دکتر رحمتی قائم مقام مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر ضمن اشاره به کیفیت و سرعت انجام این پروژه مهم که نقش بسزایی در تأمین برق شبکه سراسری کشور در پیک تابستان خواهد داشت، بر اجرای این سیستم روی ۲ واحد دیگر این نیروگاه در آینده نزدیک تأکید کرد.

 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید