سیستم خنک کن هوای ورودی توربین گاز نیروگاه زاگرس کوثر به بهره برداری تجاری رسید

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، سیستم خنک کن هوای ورودی توربین گاز دو واحد نیروگاه گازی زاگرس کوثر راه اندازی شد.
با بهره برداری از این طرح به عنوان اولین پروژه مدیا عملیاتی سال جاری در کشور که اجرای آن در مدت ۴ ماه در مقایسه با انجام پروژه مذکور در سایر نیروگاه های کشور بی سابقه است، حدود ۳۶ مگاوات به ظرفیت قدرت عملی این نیروگاه در پیک بار افزوده خواهد شد.
این پروژه مهم که نقش به سزایی در تامین برق شبکه سراسری کشور در پیک تابستان خواهد داشت، طی روزهای آتی در محل نیروگاه زاگرس کوثر با حضور مقامات کشوری و استانی افتتاح خواهد شد

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید