ثبت رکوردی جدید در زمینه آمادگی و تولید انرژی در سال 1397 توسط پرسنل نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر در سال 1397 با همت تمامی پرسنل، موفق به ثبت 4568/695 کیلو وات آمادگی و تولید 2779/674 میلیون کیلو وات انرژی و تزریق به شبکه سراسری گردید.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید