رکوردشکنی تولید انرژی و آمادگی واحدهای نیروگاه زاگرس کوثر در آذر ماه 1397

بنابرگزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر در آذر ماه سال جاری موفق به کسب دستاوردهای ذیل گردید:

1-    ثبت رکورد تولید در آذر ماه سال 1397 نسبت به مدت مشابه در سال های گذشته به میزان 149853 مگاوات ساعت از سال 1393 به بعد
2-    پوشش 86/105% تولید نسبت به پیش بینی تولید در بودجه 97
3-    پوشش 92% آمادگی نسبت به پیش بینی بودجه 97
4-    افزایش 38/37% تولید نسبت به آبان ماه سال 96
5-    پوشش 97% آمادگی تولید نسبت به آذر 1396 ( با توجه به رویه جدید بازار برق و 72 ساعت برنامه خروج بیشتر )
6-    افزایش میزان آمادگی واحد ها به میزان 160969 مگاوات ساعت ناشی از ابتدای سال تا انتهای آذر نسبت به مقدار واقعی آمادگی
 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید