رکوردشکنی تولید انرژی و آمادگی واحدهای نیروگاه زاگرس کوثر در آبان ماه 1397

بنابرگزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر در آبان ماه سال جاری با تولید 209948 میلیون وات ساعت انرژی علاوه بر ایفای نقش سازنده خود در تأمین انرژی پایدار شبکه برق ایران، رکورد هایی نیز به شرح ذیل به ثبت رساند:

 

1- ثبت رکوردبالاترین تولید انرژی به میزان 209948 میلیون وات ساعت نسبت به مدت مشابه سال های گذشته از بدو راه اندازی نیروگاه

2- ثبت رکورد بیشترین میانگین آمادگی قابل استحصال از هر واحد نسبت به مدت زمان مشابه سالهای گذشته از بدو راه اندازی نیروگاه به میزان135/02 میلیون وات در هر ساعت

3- تحقق 107/65 درصدی تولید نسبت به پیش بینی تولید مربوط به سال مالی 97

4- تحقق 108/86 درصدی آمادگی تولید نسبت به پیش بینی آمادگی مربوط به سال مالی 97

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید