تولید بیش از 1617 میلیون کیلو وات انرژی در نیمسال اول 1397 توسط نیروگاه سیکل ترکیبی زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، مولدهای نیروگاه زاگرس کوثر در نیمسال اول سال 1397 موفق به تولید و تزریق 1617 میلیون کیلو وات ساعت برق به شبکه سراسری کشور شده اند.

این موفقیت در حالی بدست آمده است که در شش ماه اول سال، با وجود افزایش بی سابقه دما و استمرار گرما در بازه طولانی تر، برای اولین بار از زمان راه اندازی، این نیروگاه بدون خروج اضطراری بوده و واحد ها با تمام ظرفیت آماده تولید بوده اند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید