تولید 750785 مگاوات ساعت در سه ماهه اول 96 در نیروگاه زاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر در بهار سال جاری موفق به تولید 750785 مگاوات ساعت به صورت خالص شد

که این مقدار بیانگر رشد 36 درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته می باشد. لازم به ذکر است رکورد تولید انرژی در فروردین 1396 به میزان 231364 نیز نسبت به مدت مشابه از زمان بدو تاسیس نیروگاه شکسته شد

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید