دومین جلسه پرسش و پاسخ مدیرعامل،مدیران و سرپرستان واحدهای مختلف نیروگاه زاگرس کوثر در سال 1396

دومین جلسه پرسش و پاسخ مدیرعامل،مدیران و سرپرستان واحدهای فنی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در سال 1396 برگزار شد.

ابتدای این جلسه آقای مهندس مجتبی رستمی مدیر عامل نیروگاه به ارائه گزارشی از عملکرد و دستاوردهای شرکت پرداخت، وی در ادامه با اشاره به وضعیت شبکه برق سراسری و ضرورت حفظ دستاوردهای سال ، 95 کارکنان نیروگاه را به تلاش مضاعف در راستای تحقق این مهم دعوت کرد.در پایان حاضرین در جلسه سوالات و نظراتی را مطرح نمودند که توسط مدیر عامل و مدیران شرکت پاسخ داده شد

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید