برگزاری دوره آموزشی پیشرفته بهره برداری

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، از روز یکشنبه مورخ 3 دی ماه 1402 لغایت روز چهارشنبه مورخ 13 دی ماه 1402 دوره آموزشی پیشرفته بهره برداری توسط دکتر علمیردانی در سالن آموزش نیروگاه زاگرس کوثر برگزار گردید.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید