مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده برگزار شد

به گزارش روابط‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر ، مجمع‌عمومی عادی سالیانه و مجمع‌عمومی فوق‌العاده این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ در سالن آکادمی هتل المپیک برگزار شد. این مجمع‌ با ‏حضور بیش از ۸۶ درصد سهامداران و به ریاست حمیدرضا جعفری رسمیت یافت.

بر اساس آگهی مجمع منتشر شده، در مجمع‌عمومی عادی سالیانه شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر ‏قرائت گزارش هیات‌مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، بررسی و تصویب صورت‌های مالی عملکرد سال مالی ‏منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، تقسیم سود قابل تخصیص و انتخاب اعضای هیات‌مدیره در دستور کار قرار گرفت. همچنین گزارش مالی حسابرس قرائت شد و حسابرس بر عملکرد شفاف مالی شرکت صحه گذاشت. ‏

در ادامه، صورت‌های مالی شرکت به تصویب مجمع‌عمومی عادی سالیانه رسید و روزنامه‌ ی اطلاعات برای انتشار آگهی‌های رسمی این شرکت انتخاب شد. ‏همچنین حق حضور اعضای هیئت‌مدیره و اعضای کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیات‌مدیره تعیین و موسسه ی حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب شدند.

شایان ذکر است؛ سود نقدی هر سهم بزاگرس نیز با موافقت مجمع به‌ازای هر سهم ۱۰۰ ریال تصویب شد.

مجمع عمومی فوق العاده نیز راس ساعت ۱۲:۰۰ همان روز تشکیل و تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار در دستور کار جلسه قرار گرفته و مورد تصویب قرار گرفت.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید