بازدید مهندس شریفی، مدیرعامل شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا از نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، مهندس شریفی" مدیرعامل شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا" از نیروگاه گازی زاگرس کوثر بازدید نموده و از نزدیک در جریان شرایط تولید برق نیروگاه قرارگرفتند.

در این بازدید دکتر عظیم اعتمادی  مدیر عامل نیروگاه گازی زاگرس کوثر ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به میهمانان حاضر از حضور ارزنده و سازنده مدیرعامل شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا تقدیر بعمل آوردند.

در ادامه مهندس محمدرضا صادقی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، بصورت اجمالی گزارشی از تعمیرات اساسی انجام شده، سرویس، بازدید ها و تعمیرات دوره ای قبل از پیک تابستان و شرایط تولید برق در نیروگاه گازی زاگرس کوثر را به حضورمدیرعامل نیروگاه زاگرس کوثر و  مدیرعامل شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا ارائه نمودند.

مهندس شریفی در پایان ضمن قدردانی از  تلاش های شبانه روزی مدیریت و کارکنان نیروگاه گازی زاگرس کوثر در تولید برق پایدار و مطمئن از قسمتهای مختلف توربین هال و ایستگاه گاز نیروگاه گازی زاگرس کوثر بازدید نمود.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید